woensdag 24 december 2014

Staten van Goed Bouwen de Cock (1541)

Bronvermelding

bron:  Rijksarchief Beveren
Archief: Oud archief van Sint-Pauwels en Kemzeke; Staten van goed en wezenrekeningen
register: 374 (hernoemd naar 362 in 2005)
folio: 11
datum: 21 juni 1541
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcriptie: compleet
Transcriptie gemaakt door: Harold van Aalderen, met correcties van Pauwel en Bart Jans via het Stamboomforum Leeshulp
(zie leeshulp_gevraagd_bouwen_de_cock_staten_van_goed_1541_sintpauwels )

Tekst

 1. Den kinde(ren) van Bauwen de Cock
 2. Staet van goede die over gheeft Jan Taeijbaert en(de) Thomaes
 3. Noeijndt als staende voochden van den kijnderen van Bouwen
 4. de Kooc Item een half buynd(er)t erven (landts) gheleghen by(n)nen
 5. t' S(int)e Pauwels oost an de kijnderen van Jacob Masanne zuyt
 6. Dries Piersens belast met zes maten rog(tienden) noch de helft van IIc st(uivers)
 7. by(n)nen der zelver prochien voor Jan Vaels ost an tsGrauen strate
 8. west an Jan Landerijcx noch het vierendeel van vijf hond(er)t
 9. roeden ost an Jan Valc west Pauwels Weyn uuijtgaende uuijt den
 10. helen acker XVI stuvers en(de) eennen halven lijfrentten Jan Papaert
 11. noch een hofstede by(n)nen der zelver prochien ost an tsGrauen strate
 12. west de wees(en) van Jan Pauwels an desen p(ar)selen de moeder huer.
 13. belenijnghe an houdt en(de) de husen behoren de moed(er) half toe en(de) desen
 14. voors(egde) moeder heeft dese zeven kijnderen ghenomen te houdene tmet dat
 15. jonckxte xv jaer oudt ys welc kyndt te Bamesse XVc XLII oudt
 16. was IIII jaren in houdende dat zou elcken gheven moet een pont g(rooten)
 17. de knechtken en(de) de meijskens elc een half  brughewandt dus behoudt
 18. de moeder alle de have

Opmerkingen bij de tekst
-Met de Grauenstrate wordt waarschijnlijk de Grauwensteenstraat in Sint-Pauwels bedoeld
-Bamesse is de mis voor Sint Bavos op 1 oktober

Foto's


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten