maandag 6 april 2015

Staten van Goed Andries Verbercmoest (1557)

Bron:  Rijksarchief Beveren
Staten van Goed: Sint-Pauwels en Kemzeke
Register: 374 (hernoemt naar 362 in 2005)
Folio: 64
datum: 18 - 11 - 1557
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcribtie: compleet
transcriptie gemaakt door: Harold van Aalderen
verbeteringen van Pauwels, Bart Jans en Bas den Brok via (Stamboomforum Leeshulp)

Tekst

 1. Van [de] kinderen Andries V[er]bercmoest
 2. Staet van goede die overgheft Merck Weijns ende
 3. Pieter van der Bercmoes als stande voochden van Andries
 4. van Bermoes kienderen salygher memorie. item
 5. In den esten ende al vooren bynen de proochie van S[in]t
 6. Pauwels een ghemet eerven hanthoven, suyt Pauwels
 7. van Heerde, west Mergriete Wijns belast met III maten.
 8. eevenen noch II ghemeten hanthoven ooest ende weest
 9. ts[H]eeren strate belast met XV s[chellingen] g[rooten]. Item dese naervolden
 10. gronden ligghen bynnen Belsel
 11. Item hoch II ghemeten hanthovende suyt Gilles van
 12. Hese, west Wyllem de Wreede. noch een ghemet hanthoven
 13. ooest tsHeeren strate, suiet Jan van Heese belast met III
 14. maten rox; noch een ghemet hanthovende ooest ende
 15. west Pieter van Gamer; noch III ghemeten ende een thalf
 16. hanhovende ooest ts[H]eren strate, suyt Andries V[er]bermoest.
 17. noch een half buinder hanhovende (doorgehaald: suyt ende) ooest
 18. Jacop de Lose, suyt Jooes Bries; noch een half buinder
 19. hanthovende suyt ende west Aderaen van Schyke belast
 20. met III maten rox; noch IIIIc[ent] roeden hanthovende
 21. ooest ende west doerne van Andries de Boeck; noch IIIIc[ent]
 22. rooeden hanthovende oost Jan van Havere, west Jan de
 23. Hondt belast met II maten rox. Behoudens der wedewe
 24. haer bijlieveghe aen dyt vornoumde goet te houden
 25. ent ghebuede dat zij niet en ackorderden ende schien
 26. aldues zo blieft de moeder hues houden ne met
 27. den kienderen scade ende bate wyninghe ende
 28. verlies. In kennessen der waerheyt zo hebben wij
 29. Merck Weijns ende Pieter V[er]bermoest als vooechden
 30. ons hantecken hyeronder ghestelt. Aldues over
 31. gheven den XVIII van november XVc LVII.

Foto's

Geen opmerkingen:

Een reactie posten